Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες

Η συμβολαιογράφος κ. Κουρκούτη Χ. Κατερίνα στην Αθήνα παρέχει υψηλού επιπέδου συμβολαιογραφικές υπηρεσίες με ευθύνη και αξιοπιστία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρει στο συμβολαιογραφείο της είναι οι ακόλουθες:

♦ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Προσύμφωνο
 • Αγοραπωλησίες
 • Δωρεές
 • Γονικές Παροχές
 • Διανομές - Ανταλλαγές
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών
 • Προσωπικές και πραγματικές δουλείες

 ♦ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

 ♦ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

♦ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Σύσταση εταιρειών μέσω "ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ" [Υ.Μ.Σ.]
 • Σύσταση εταιριών και τροποποιήσεις καταστατικού εταιριών
 • Λύση εταιριών
 • Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετοχών
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών κλπ.
 • Παράσταση στις Γ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών και Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε

Σημείωση: Η αμοιβή (δικαιώματα και έξοδα) της συμβολαιογράφου, είναι αυτή που ορίζει ο νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι και γνωστοποιείται στον μελλοντικό πελάτη μόνο μετά από ανάθεση της υπόθεσής του.